TTS VALG 2017

Dette er en kort beskrivelse av stillinger som skal fylles for året 2018. Om du syns dette høres interessant ut eller du ønsker å vite mer, nøl ikke med å ta kontakt på facebook, via e-post til leder@teknikersamfunn.no eller ved å ta direkte kontakt med det enkelte utvalg.

Ønsker du deg en stilling, møt opp på VALG den 21.11.17 klokken 17:00 rom KA-E123 (Arkitekt Christies Gate 2)

Lurer du på hvordan TTS er bygd opp, ta en titt HER

Alle medlemsforeninger har et visst antall stemmer ved valget.
Hvem som får bruke disse bestemmes av linjeforeningens vedtekter og  styre.
Oftest har linjeforeningsleder kontroll på stemmene, og har mandat til å fordele disse innad i foreningen.


Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget står for den daglige driften i TTS, avholder møter med medlemsforeningene og sørger for at TTS får utvikle seg.

Leder

 • Hovedansvar for daglig drift
 • TTS ansikt utad
 • Skal være oppdatert med saker som angår TTS og dets medlemmer
 • Ansvarlig for at det avholdes styremøter
 • Setter opp saksliste til dette
 • Ansvarlig for at det avholdes generalforsamling og valgmøte

Nåværende leder er Martin Koen Hongset, ta kontakt på Facebook eller via leder@teknikersamfunn.no med eventuelle spørsmål.

 Nestleder

 • Er stedfortreder i leders fravær
 • Skal være oppdatert med saker som angår TTS og dets medlemmer
 • Ansvarlig for å skrive og sende ut innkalling til styremøtene
 • Ansvarlig for å skrive og sende ut referat fra styremøtene
 • Ansvarlig for informasjonsdeling innad i TTS

Økonomiansvarlig

 • Fører regnskap
 • Skriver budsjett
 • Presenterer regnskap og budsjett i generalforsamling
 • Følger opp økonomiansvarlige i utvalgene

Sosialansvarlig

 • Bindeleddet mellom alle hovedutvalgene i forhold til sosiale arrangement
 • Ansvar for å holde oversikt og koordinere den sosiale kalenderen
 • Ansvar for sosiale samarbeidsavtaler
 • Opprette/rekruttere og holde en sosialkomité

Markedsansvarlig/PR-Ansvarlig

 • Ansvar for markedsføring og promotering av TTS
 • Kontaktperson mellom interesseorganisasjoner og TTS
 • Ansvar for sponsorer og samarbeidspartnere
 • Ansvar for å oppdatere nettside og sosiale media
 • Ansvarlig for informasjonsdeling utad TTS
 • Har ansvar for å følge opp Karrieredagen og bedriftspresentasjoner

Studentpolitisk Ansvarlig (*)

 • Deltar på møter i Studenttinget
 • Er kontaktpersonen mellom Studenttinget og TTS
 • Skal gjøre seg kjent med studieforskriften, høyskoleloven og rammeplanen
 • Er ordstyrer på styremøter samt generalforsamling
 • Støtte tillitsvalgte i deres arbeid

Fagpolitisk Ansvarlig(**)

 • Jobber for å opprette et samarbeid med teknologimiljøene i Ålesund og Gjøvik
 • Informere TTS-styret om saker som behandles i Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen (FUI) og ta med studentenes meninger inn i FUI-møtene
 • Skal gjøre seg kjent med Høyskoleloven, studieforskriften og rammeplanene
 • Støtte tillitsvalgte i deres arbeid

* Tilbys medlemmer som sitter på Studenttinget i første omgang

** Sitter fra høst til høst, og tilbys student som sitter i FUI


Makerspace

Makerspace er verkstedavdelingen til TTS, og har ansvar for verksted og kurs rundt tekniske løsninger.

Nestleder/Verkstedansvarlig

 • Holde orden på verkstedet/verktøy/ryddig på verkstedet
 • Bistå med kunnskap om verktøyene Makerspace har, Bl.a sveising, sying, trearbeid, 3D-printing og
  Solidworks.
 • Svare på spørsmål rettet til Makerspaces Facebook-side og ellers svare på spørsmål.
 • Vurdere hva som skal printest på 3D-printer
 • Drifte verkstedet, inkluderer å sortere og skape orden på verkstedet
 • Holde kurs. Bl.a Sveisekurs, Solidworks, Excell, Photoshop eller annet du er god på
 • Hjelpe til der det trengs
 • Hjelpe leder med oppgaver når det trengs
 • Leder sin høyre hånd

Nåværende leder er Kjetil Skorpen Mathiesen. Ta kontakt med han på Facebook ved spørsmål om
stillingen.

PR-Ansvarlig

 • Holde siden til Makerspace under oppsyn, holde orden
 • Spre skaperåndens budskap
 • Sørge for at vi opprettholder siden med nye prosjekt og relevante artikler
 • Bidra til å skape et bra miljø både innad og utad Makerspace

Nåværende leder er Håkon Bakken Kristiansen. Ta kontakt med han på Facebook ved spørsmål om
stillingen.

Økonomiansvarlig

 • Holde styr på økonomien
 • Sette sammen budsjett sammen med gruppen, kalkulere fremtidige utgifter
 • Samle inn bilag, regnskapsføre alle inntekter og utgifter
 • Sende inn årsrapport
 • Søke sponsorer og andre mulige inntektskilder

Nåværende leder er Truls Ramstad. Ta kontakt med han på Facebook ved spørsmål om stillingen.

Verkstedansvarlig (Mekanisk)

 • Hjelpe til med sveising, dreiing, sliping o.l.
 • Drifte verkstedet
 • Holde orden på verkstedet/verktøy/ryddig på verkstedet
 • Hjelpe til der det er trengs
 • Skape god stemning

Nåværende leder er Erik Brakstad. Ta kontakt med han på Facebook ved spørsmål om stillingen.

Verkstedansvarlig (SolidWorks)

 • Hovedansvarlig for SolidWorks
 • Hjelpe/forklare SolidWorks til de som trenger en hjelpende hånd
 • Drifte verkstedet
 • Holde orden på verkstedet/verktøy/ryddig på verkstedet
 • Hjelpe til der det er trengs
 • Skape god stemning

Nåværende leder er Karsten Bak. Ta kontakt med han på Facebook ved spørsmål om stillingen.


Idrett

Idrett er ansvarlig for alt som har med idrett og idrettsarrangementer TTS deltar på og arrangerer.

Leder

 • Finne muligheter for å implementere nye tilbud til medlemmene i TTS.
 • Planlegge eventuelle sportslige arrangement i regi av TTS.’
 • Bistår undergruppene med administrative oppgaver. – Sette opp budsjett for kommende år med undergrupper.
 • Informasjonsinhenting, hva kan TTS sine medlemmer ønske seg av tilbud og passer dette med økonomien?

Nåværende leder er Christoffer Adolfsen, ta kontakt med han ved spørsmål om stillingen.

Fotballansvarlig

 • Organisering av kamper og treninger.
 • Ansvarlig for utstyr.
 • Planlegging av evt.  fotballturnering.
 • Samarbeid med fotballtrenerene og laglederene.

Beskrivelse kommer, nåværende leder er Åsmund Lee Berg, ta kontakt med han ved spørsmål om stillingen.


Bedrift

TTS Bedrift avholder karrieredag og er TTS sitt bindeledd imot bedrifter.

OBS:Stillinger hos TTS Bedrift er intervjubasert med tilsetting.
Les mer på http://tkdntnu.no/sok-tkd-2017/

Stillinger som skal fylles er:

Prosjektleder:

 • Ha tett kontakt med markedsansvarlig i AU.
 • Har ansvar for at studenter møter relevante bedrifter gjennom Karrieredagen og bedriftpresentasjoner.
 • Sørger for at det holdes møter i TTS Bedrift sitt styret og setter opp saksliste til dette.

Nestleder:

 • Stedfortreder i leders fravær.
 • Logistikkansvar
 • Sender ut innkallinger til møter i TTS Bedrift.
 • Skriver og sender ut referat i TTS Bedrift.
 • Jobbe med tildelte oppgaver.

Økonomiansvarlig:

 • Kjennskap generell budsjettering, regnskapsføring, f. eks. T-konto
 • Ansvar for å sette opp budsjett og føre regnskap for karrieredagen og bedriftspresentasjoner.
 • Ansvar for fakturering av bedrifter.
 • Ansvar for å etablere betalingsmuligheter for kurs, bankett og lignende.
 • Ansvar for å skaffe rettferdige avtaler med andre Universiteter og bidragsytere som deltar på karrieredagen.
 • Sørge for at pengene blir brukt korrekt og at budsjett holdes. Samt at likviditeten holdes god.
 • Jobbe systematisk, organisert og ha god evalueringsevne.

Bedriftskomitèansvarlig:

 • Har det overordnede ansvaret for bedriftskomitèen.
 • Har hovedansvar for messeområdet under Karrieredagen.
 • Lage standkart og koordinere bedriftenes standområder til Karrieredagen.

Arrangementansvarlig:

 • Har ansvar for å organisere og arrangere bankett etter Karrieredagen
 • Arrangere relevante kurs i forkant og eventuelt etterkant av Karrieredagen
 • Ansvarlig for å sette opp programmet under Karrieredagen (foredrag, kurs o.l)
 • Ansvarlig for ballongslipp.