TTS Valget 2018

Her er ligger alle stillingene som det skal velges til den 14. November 19:00 (A001, Kalvskinnet). Har du noen spørsmål er det bare å kontakte Adrian Heyerdahl, enten på Facebook eller mail.

Facebook: https://www.facebook.com/adrian.heyerdahl

Mail: leder@teknikersamfunn.no

 

TTS Arbeidsutvalget:

 

Leder er den øverste leder for TTS drift og representasjon. Leder har signaturrett på vegne av TTS. Vedkommende skal:

 • være ansvarlig for den daglige driften av TTS og TTS AU,
 • lede TTS sitt arbeid så det kan bli utført på best mulig måte,
 • lede AU møtene og styremøtene,
 • representere og fungere som talsperson for TTS utad,
 • ha hovedansvar for AU og styrets arbeid,
 • ha ansvar at AU fungerer sammen,
 • ha ansvaret for økonomien sammen med generalsekretær, og
 • ha ansvar for Brønnøysundregistrene sammen med generalsekretær.

 

Nestleder er leders stedfortreder, men er primært ordstyrer i styremøtene. Vedkommende skal:

 • ha ansvar for at AU fungerer sammen med leder,
 • styre ordet ved leders fratreden eller fravær i TTS,
 • fungere som leder i lederens fravær, og
 • hjelpe leder i sitt arbeid.

 

Generalsekretær er den øverste organisatoriske lederen og står primært for interndrift i TTS. Generalsekretær har signaturrett på vegne av TTS i økonomiske saker. Vedkommende skal:

 • ha ansvar at TTS fungerer sammen med leder,
 • lage og presentere budsjett,
 • føre og presentere regnskap,
 • fungere som leder i leders og nestleders fravær,
 • fungere som ordstyrer i TTS i nestleders fravær,
 • ha ansvaret for økonomien sammen med leder, og
 • ha ansvar for brønnøysundregisteret sammen med leder.

 

Medieansvarlig. Vedkommende skal:

 • ha ansvar for medietenkning rundt TTS, dette inkluderer alle sosiale plattformer,
 • ha ansvar for TTS sine veggaviser, plakater, stands osv. ,
 • drive all direkte kommunikasjon mellom medlemmer og TTS,
 • drive kampanjer for å promotere TTS og arrangementer, og
 • lede eventuelle komiteer som jobber for disse formålene.

 

Sosialansvarlig er ansvarlig for TTS sine aktiviteter og arrangementer. Vedkommende skal:

 • ha ansvar for TTS sitt arrangement arbeid sammen med leder, og
 • lede eventuelle komiteer som jobber for disse formålene.

 

Undergruppeansvarlig er ansvarlig for hvordan undergruppene drives. Vedkommende skal:

 • holde økonomisk, arbeids og vedtektstilsyn over undergruppene sammen med kontrollansvarlig,
 • delta på alle møter undergruppene arrangerer, og
 • hjelpe undergruppene i deres arbeid.

 

Kontrollansvarlig er den nest øverste organisatoriske lederen som holder orden i rekkene og passer på at TTS og AU jobber ansvarlig. Vedkommende skal:

 • holde økonomisk, arbeids og vedtektstilsyn over TTS, AU og undergruppene,
 • utføre AU valget, og andre valg, og tilse at de er demokratisk gjennomført,
 • ha jevnlige møter med undergruppene og med generalsekretær, og
 • fungere som organisasjonsansvarlig i generalsekretær sitt fravær.

 

TTS Bedrift:

 

Leder:

 • Ha tett kontakt med leder i AU.
 • Har ansvar for at studenter møter relevante bedrifter gjennom Karrieredagen og bedriftspresentasjoner.
 • Sørger for at det holdes møter i TTS Bedrift sitt styret og setter opp saksliste til dette.

 

Nestleder:

 • Stedfortreder i leders fravær.
 • Sender ut innkallinger til møter i TTS Bedrift.
 • Skriver og sender ut referat i TTS Bedrift.
 • Jobbe med tildelte oppgaver.

 

Økonomiansvarlig:

 • Ansvar for å sette opp budsjett og føre regnskap for Karrieredagen og bedriftspresentasjoner.
 • Ansvar for fakturering av bedrifter.
 • Ansvar for å etablere betalingsmuligheter for kurs, bankett og lignende.

 

Markedsansvarlig:

 • Har ansvaret for å markedsføre TTS Bedrift mot studenter.
 • Har ansvaret for sosiale medier og hjemmeside.
 • Jobber med rekruttering av nye personer til TTS Bedrift.

 

Logistikkansvarlig:

 • Overordnet ansvar for booking av bedriftspresentasjoner.
 • Har det overordnede ansvaret for bedriftskomitèen.
 • Har hovedansvar for messeområdet under Karrieredagen.
 • Lage standkart og koordinere bedriftenes standområder til Karrieredagen.

 

Eventansvarlig:

 • Har ansvar for å sette opp relevante kurs til medlemmene.
 • Har ansvar for programmet på og rundt Karrieredagen (dette innebærer foredrag, kurs og lignende).
 • Har ansvar for å arrangere bankett etter Karrieredagen

 

Bedriftskomitè (5stk):

 • Skal kontakte relevante bedrifter til både Karrieredagen og bedriftpresentasjoner.
 • Skal følge opp den enkelte bedrift de har gjort avtale med.

 

TTS Makerspace:

 

Verkstedansvarlig/Nesteleder:

 • Holde orden på verkstedet/verktøy/ryddig på verkstedet
 • Bistå med kunnskap om verktøyene Makerspace har, Bl.a sveising, sying, trearbeid, 3D-printing og Solidworks.
 • Svare på spørsmål rettet til Makerspaces Facebook-side og ellers svare på spørsmål. -Vurdere hva som skal printest på 3D-printer
 • Drifte verkstedet, inkluderer å sortere og skape orden på verkstedet
 • Holde kurs. Bl.a Sveisekurs, Solidworks, Excell, Photoshop eller annet du er god på -Hjelpe til der det trengs
 • Hjelpe leder med oppgaver når det trengs
 • Leder sin høyrehånd

 

PR-ansvarlig:

 • Holde siden til Makerspace under oppsyn, holde orden
 • Spre skaperåndens budskap
 • Sørge for at vi opprettholder siden med nye prosjekt og relevante artikler -Bidra til å skape et bra miljø både innad og utad Makerspace

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *