TTS Makerspace

 

TTS Makerspace er et sted hvor våre medlemmene kan møtes for å jobbe med prosjekter på tvers av studieretningene. Et sted hvor kreative studenter med lyst til å skape noe kan møtes og drive hverandre framover. Det skal være plass for idemyldring, men også et sted hvor disse ideene kan realiseres. Sitter du inne med en god grunder-ide, vil dette være plassen hvor du kan finne ildsjeler som vil være med å lage dette produktet. Du kan jobbe selvstendig eller du kan få hjelp til større prosjekter som Bacheloroppgaven.

Dette er også et sted for læring. I tillegg til organiserte kurs kan du ta med han i klassen som har fagbrev som industrimekaniker, slik at han kan lære deg å sveise. Har du problemer med å forstå programmering, kanskje er det noe der som kan hjelpe deg.

I tillegg til å være et sted hvor ideer kan gå fra en tanke til et fysisk objekt, ønsker vi å gi være medlemmer praktiske evner de kan ta med seg ut i arbeidslivet.

Kontakt:

makerspace@teknikersamfunn.no