Ingen gratis lunsj for gutta

Martine får gratis lunsj og mattehjelp. Det gjør ikke Bartosz. Er det urettferdig?

Prosjektet Jenter og teknologi skal sørge for at færre jenter faller fra teknologistudier på Kalvskinnet. Studentene er uenige om hvorvidt tiltaket kan regnes som ekskludering av guttene eller ikke.

Hva mener du?

Les mer om saken her: https://dusken.no/artikkel/26769/ingen-gratis-lunsj-for-gutta/