Union type: TTSi

I TTS Idrett jobber vi for at våre medlemmer skal få et gratis idrettstilbud med lav terskel for å delta. Det stilles ingen krav til forkunnskaper eller spesielle ferdigheter. Det er åpent for deg om du er Norges nye svar på Messi, eller om du bare vil ut av sofaen for å ha det litt moro.

Det tilbudet vi har er:

– Fotballtrening, herrer
– Fotballtrening, damer

Oversikt over treningstider finner du i kalenderen her.

Dersom du savner et tilbud fra din idrett eller om du har andre spørsmål, ta kontakt så ser vi hva vi kan gjøre.

Kontakt: idrett@teknikersamfunn.no

TTSi-Styret

Her er oversikt over  stillinger/stillingsbeskrivelse for TTS Idrett

Leder og økonomiansvarlig

Hovedansvaret for TTS Idrett

Jobber tett med AU og kontaktpersonene til hver idrettsgren

Søker om støtte og stipender

Ansvarlig for forsikringer

Ansvar for å lage budjett og føre regnskap for TTS Idrett etter rettningslinjer fra AU.

Kontaktperson til hver idrettsgren

Har ansvar for å holde gruppen oppdatert om arrangementer og treninger.

Ansvar for gjennomføring av treninger.

Booking av bane/treningsareale.

Bestilling av nødvendig utstyr.

Jobbe tett med leder TTS Idrett

Melde lagene på cup’er og serier