Union type: TTS Makerspace

TTS Makerspace er et sted hvor våre medlemmene kan møtes for å jobbe med prosjekter på tvers av studieretningene. Et sted hvor kreative studenter med lyst til å skape noe kan møtes og drive hverandre framover. Det skal være plass for idemyldring, men også et sted hvor disse ideene kan realiseres. Sitter du inne med en god grunder-ide, vil dette være plassen hvor du kan finne ildsjeler som vil være med å lage dette produktet. Du kan jobbe selvstendig eller du kan få hjelp til større prosjekter som Bacheloroppgaven.

Dette er også et sted for læring. I tillegg til organiserte kurs kan du ta med han i klassen som har fagbrev som industrimekaniker, slik at han kan lære deg å sveise. Har du problemer med å forstå programmering, kanskje er det noe der som kan hjelpe deg.

I tillegg til å være et sted hvor ideer kan gå fra en tanke til et fysisk objekt, ønsker vi å gi være medlemmer praktiske evner de kan ta med seg ut i arbeidslivet.

Kontakt:

makerspace@teknikersamfunn.no

Makerspace-Styret

Her er vervbeskrivelser for styret i Makerspace:

Leder

–       Ansvarlig for organisering

–       Kontaktperson mellom Makerspace og skolen

–       Samarbeidspartner med styret i TTS og de representerte linjeforeningene.

–       Fungere som en kontaktperson mellom makerspace, skolen og industrielle partnere.

–       Ansvarlig for å finne grunder/entreprenør konkuranser/arrangement man kan delta på.

Økonomiansvarlig

–       Ansvalig for alle økonomiske problemstillinger

–       Skal føre regnskap og sørge for å informere styret ved behov for evt. endringer.

–       Sette opp budsjett og lete etter inntektskilder.

–       Søke om støtte og stipender.

–       Ha tett dialog med økonomiansvarlig i AU.

–       Jobbe med tildelte oppgaver

Markedsansvarlig

–       Ansvarlig for alt av presse

–       Oppdatering av sosiale medier, forum, nettside og drive markedsføring

–       Kampanjer og formidling av tilbud

–       Følge opp ønsker fra studentene.

–       Jobbe med tildelte oppgaver.

Verkstedansvarlig

–       Ansvarlig for organisering av verksted og evt. tildelt rom.

–       Ansvarlig for organisering og utførelse av kurs.

–       Holde tett dialog med sosialansvarlig i AU.

–       Sørge for god HMS-rutine

–       Ha kontroll på beholdningen for innkjøp av materialer, samt bestille materiell.

–       Jobbe med tildelte oppgaver