Union type: Linjeforeninger

Her finner du alle linjeforeningene som er tilknyttet Trondheim Teknikersamfunn.

Vær oppmerksom på at disse sidene er fortsatt under utvikling.

Logitas

Logitas er linjeforeningen til studiet Logistikkingeniør ved NTNU og består av ca. 102 medlemmer fordelt på alle tre klassetrinn.

Logitas drives av et styre som består av frivillige og engasjerte studenter, som sammen jobber opp mot tre hovedområder; studentene på logistikkingeniørstudiet, universitetet og næringslivet. Styret arbeider for at Logitas skal være en sosial, engasjert og synlig linjeforening, som skal ta godt vare på sine medlemmer og være et attraktivt tilbud for både studenter og samarbeidspartnere. Vi ønsker et godt sosialt samhold på linjen, og arrangerer blant annet turer i inn- og utland, Påskeball, filmkvelder og deltar på spennende konferanser. I tillegg har vi vårt eget seminar, Logistikk for fremtiden, som holdes på høsten hvert år. I samarbeid med NTNU og SINTEF har seminaret med tiden vokst og blitt populært, både blant studenter og næringsliv. Av andre faglige arrangementer kan vi nevne ulike bedriftsbesøk, som er både aktuelle og relevante, samt stor oppslutning. Som logistikkingeniør har vi en unik kompetanse, og vi ønsker å vise hva vi kan. Som medlem i linjeforeningen får man en rekke fordeler, og man holdes oppdatert på hva som rører seg i logistikkverdenen. Å holde tritt med trender og utvikling er viktig for oss, for fremtiden, den skal vi være med å forme!

Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller har noen spørsmål, så kan du ta en titt på hjemmesiden vår: www.logitas.no eller send oss en mail til styret@logitas.no

OLGA

OLGA er en linjeforening for studentene som går Olje- og gassteknologi. Linjeforeningen vår ble startet opp i august 2015. OLGA bidrar med å skape sosialt samvær blant studentene ved å arrangere eventer.

Leder: Julie Tengs
Mail: leder@olga.teknikersamfunn.no

Nestleder: Johanne Smenes
Mail: nestleder@olga.teknikersamfunn.no

Økonomiansvarlig
Mail: okonomi@olga.teknikersamfunn.no

Arrangementsansvarlig
Mail: arrangement@olga.teknikersamfunn.no

Bedriftsansvarlig
Mail: bedrift@olga.teknikersamfunn.no

PR-Ansvarlig
Mail: PR@olga.teknikersamfunn.no

KOM

KOM

 

 

KOM er linjeforeningen for Kjemi og Material studenter ved NTNU Kalvskinnet.

Cibus

Cibus er linjeforeningen for Matteknologisk utdanning ved NTNU. Linjeforeningen ble dannet i 2012, og har hovedkontor ved campus Kalvskinnet.

Nucleus

Nucleus

Nucleus er linjeforeninga for bioingeniørstudentar ved NTNU.

Linjeforeninga vart stifta i 2009. Målet til linjeforeninga er å fremme det sosiale og faglege miljøet på studiet. Gjennom dei ulike arrangementa ynskjer vi å skape eit godt samspel mellom dei ulike trinna på studiet. I løpet av året arrangerer linjeforeninga filmkveldar, festar, Åretur og sportslege arrangement.

Kontaktinformasjon: nucleuslinjeforening@gmail.com

Tim&Shænko

Tim&Shænko er linjeforeningen for studentene ved 3-årig byggingeniør på NTNU.

Linjeforeningen ble opprettet i 1999 og har siden da vært byggingeniør studentenes midtpunkt. Gjennom hele året arbeider linjeforeningen for å gjøre studiehverdagen bedre og kjemper om studentenes interesser. Dette gjøres gjennom ulike sosiale og faglige arrangementer for byggingeniørstudentene på Kalvskinnet. Arrangementene varierer i alt fra bedriftspresentasjoner, bakgårdsfest, temafester, tradisjonsrikt julebord til en uforglemmelig Åre-tur. Ved bedriftspresentasjoner kan linjeforeningen hjelpe studentene med å knytte bånd til næringslivet og mulige arbeidsgivere. Linjeforeningen har i de senere årene utviklet seg til å bli en enda større og bredere linjeforening. Bare i løpet av det siste året er det opprettet et jente- og guttelag i fotball samt en turgruppe.

I Tim&Shænko er det kardemommeloven som gjelder. Det er kanskje det som gjør oss til en så hyggelig og omgjengelig linjeforening som vi er. Er du på campus Kalvskinnet skal det godt gjøres at du verken ser eller hører oss.

Med et medlemskap i Tim&Shænko vil du fort kjenne på en tilhørighet i en stor, lykkelig Tim&Shænko-familie.

Kontaktinfo:
Styreleder i Tim&Shænko kan kontaktes på cf.davidsen@bygging.no

Vivas

Vivas

Linjeforeningen for ingeniørstudenter innen fornybar energi ved NTNU, Gløshaugen. Vivas ble stiftet i 2012 og har 125 aktive medlemmer.

Vivas har som mål å skape en bedre studiehverdag for medlemmene sine. Det er et stort fokus på å kombinere studier med diverse sosiale aktiviteter. Dette gjennomføres av styret, som består av frivillige studenter med forskjellige arbeidsoppgaver.

Leder og nestleder har kontroll på alt som skjer og er Vivas sine hovedrepresentanter. Økonomiansvarlig setter opp budsjett og har ansvar for økonomien til Vivas gjennom året. Bedriftskomitelederen har, sammen med bedriftskomiteen, som oppgave å skape kontakt med bedrifter. Gjennom året arrangeres det flere presentasjoner med ulike bedrifter for å hjelpe medlemmene av Vivas til å komme i kontakt med næringslivet. Sosialkomitelederen arrangerer diverse arrangement sammen med sosialkomiteen. I starten av skoleåret arrangeres det immatrikuleringsball for å ønske de nye medlemmene velkommen. Gjennom skoleåret er det diverse fester, quiz- og spill-kvelder. På nyåret arrangeres det nyttårsball, etterfulgt av skitur til Åre der alle medlemmer kan melde seg på. Aktivitetslederen har ansvar for at det skal være diverse aktivitetstilbud for å få et avbrekk fra studiene. Dette kan være joggetur, fjelltur, ulike ballspillturneringer eller skitur i Bymarka. Siste medlem av styret er sekretæren. Han/hun skriver referat fra hvert styremøte og gjør oppgaver som ikke tilfaller en spesiell del av styret.

Medlemmene av Vivas er aktive innen idrett og har hatt egne fotballag for damer og herrer. Dette har endret seg litt fra og med høsten 2018. Fornybar IL er opprettet og fotballagene hører til under denne idrettsforeningen. Under student-NM i fotball i Sogndal var Vivas representert med to herrelag og ett damelag. Litt varierende nivå på fotballspillingen, men en sosial og artig tur. Litt senere i høst, i oktober, var Vivas representert under Studentlekene i Bergen. Her ble det konkurrert i futsal, volleyball og basketball.

Fra og med studieåret 2018/19 flytter Fornybar Energi fra campus Kalvskinnet til campus Gløshaugen. Dette gir Vivas muligheten til å samarbeide med flere og større linjeforeninger. I tillegg har Vivas fått nytt linjeforeningsrom som står åpent for alle medlemmer til enhver tid. Her er det muligheter for å slappe av og ta seg en kaffekopp. Flere mindre arrangement vil finne sted på linjeforeningsrommet.

Vi i Vivas ønsker å bidra til at du for en bra studietid! Besøk oss på Facebook eller Instagram for å se litt mer av hva vi som linjeforening driver med.

Facebook: https://www.facebook.com/VivasNTNU/

Instagram: vivasntnu

Kontaktinformasjon:

Leder: Kjell Petersen Synstad –  leder@vivas.teknikersamfunn.no

Nestleder: Maria Hubbuck – nestleder@vivas.teknikersamfunn.no

Økonomiansvarlig: Simran Jit Kaur Sandhu – kasserer@vivas.teknikersamfunn.no

Bedriftskomiteleder: Halvor Ekren – bedrift@vivas.teknikersamfunn.no

Sosialkomiteleder: Elise Høigård – sosial@vivas.teknikersamfunn.no

Aktivitetsleder: Kristina Berg – aktivitet@vivas.teknikersamfunn.no

Sekretær: Jenny Gaden Bøhler – sekretaer@vivas.teknikersamfunn.no

 

MiT

Vi er linjeforeningen for Maskiningeniørstudiet ved NTNU.

Maskiningeniør i Trondheim (MiT) skal være en linjeforening som er driftsmessig og politisk uavhengig av NTNU. Alle administrative vedtak bestemmes av linjeforeningsstyret. MiT drives på frivillig basis av elevene ved bachelorstudiet Maskiningeniør, FT, NTNU.


Linjeforeningen har som oppgave:

  • Å ivareta studentenes fritidsinteresser og skape et godt sosialt miljø.
  • Å legge til rette for studentene et miljø som er faglig og sosialt, som inkluderer alle som ønsker å være en del av MiT.
  • Å bygge relasjoner mot næringslivet, slik at både bedriftene og elevene kan tjene på et godt samarbeid.
  • Være aktiv under fadderuka og sørge for at det nye kullet blir godt tatt i mot og inkludert i det sosiale på maskin. MiT skal være et bindeledd mellom de forskjellige årskullene på maskin.

Kontaktinfo:
Gøran Sildnes Gedde-Dahl
E-post: leder@mit.teknikersamfunn.no
Tlf: 94872321

Elektra

Elektra er linjeforeningen for elektroingeniørene ved IEE, NTNU.

Elektra ble stiftet 29.03.2007 for å ivareta studentenes fritidsinteresser og skape et godt faglig og sosialt miljø. Dette arbeider vi mot ved å arrangere sosiale arrangementer, videreutvikle verkstedet og lage verkstedprosjekter for alle nivåer. Alle studenter ved Program for elektrofag ved NTNU kan melde seg inn som medlem i linjeforeningen. Ved framlegging av skriftlig søknad til styret, kan øvrige personer søke om medlemskap.

 

For mer info kontakt: leder@elektra.io eller gå inn på vår nettside Elektra.io

Tihlde

Tihlde

TIHLDE (Trondheim IngeniørHøgskoles Linjeforening for Dannede EDBere) er linjeforeningen for bachelorstudiene Dataingeniør, Drift av datasystemer og IT-støttet bedriftsutvikling, samt masterstudiet IKT-basert samhandling ved IDI, NTNU på Kalvskinnet.

TIHLDE ble stiftet 16.april 1993, med formål å fremme det sosiale og faglige tilbudet ved EDB-avdelingen ved TIH, som etterhvert ble AITeL ved HiST, deretter IIE ved HiST, nå IDI ved NTNU. Mye har skjedd siden da, mendette er fortsatt vårt mål. Alle studenter og ansatte tilknyttet IDI ved Kalvskinnet kan bli medlem, men opptaket skjer kun i begynnelsen av hvert skole år.