Tim&Shænko

Vårt mål som linjeforening er å dyrke studentenes interesser gjennom faglige og sosiale arrangementer. Etter fusjoneringen mellom HiST og NTNU har søkertallet på linja eksplodert, og har blitt den høyeste poenggrensen for byggingeniør-relaterte studier i Norge. Studiet innehar en betydelig andel studenter med fagbrev og erfaring fra byggebransjen. Etter endt studie sitter kandidatene med en god kombinasjon av praktisk og teoretisk kunnskap, samt fordypning innen valgt felt på sisteåret.

Studentene tilbys fordypning i følgende områder:
-Teknisk planlegging
-Anleggsteknikk
-Husbyggingsteknikk
-Konstruksjonsteknikk