Logitas

Logitas er linjeforeningen til studiet Logistikkingeniør ved NTNU

Logitas drives av et styre som består av frivillige og engasjerte studenter, som sammen jobber opp mot tre hovedområder; studentene på logistikkingeniørstudiet, universitetet og næringslivet. Styret arbeider for at Logitas skal være en sosial, engasjert og synlig linjeforening, som skal ta godt vare på sine medlemmer og være et attraktivt tilbud for både studenter og samarbeidspartnere. Vi ønsker et godt sosialt samhold på linjen, og arrangerer blant annet turer i inn- og utland, Påskeball, filmkvelder og deltar på spennende konferanser. I tillegg har vi vårt eget seminar, Logistikk for fremtiden, som holdes på høsten hvert år. I samarbeid med NTNU og SINTEF har seminaret med tiden vokst og blitt populært, både blant studenter og næringsliv. Av andre faglige arrangementer kan vi nevne ulike bedriftsbesøk, som er både aktuelle og relevante, samt stor oppslutning. Som logistikkingeniør har vi en unik kompetanse, og vi ønsker å vise hva vi kan. Som medlem i linjeforeningen får man en rekke fordeler, og man holdes oppdatert på hva som rører seg i logistikkverdenen. Å holde tritt med trender og utvikling er viktig for oss, for fremtiden, den skal vi være med å forme!

Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller har noen spørsmål, så kan du ta en titt på hjemmesiden vår: www.logitas.no eller send oss en mail til styret@logitas.no