Nucleus

Nucleus er linjeforeninga for bioingeniørstudentar ved NTNU.

Linjeforeninga vart stifta i 2009. Målet til linjeforeninga er å fremme det sosiale og faglege miljøet på studiet. Gjennom dei ulike arrangementa ynskjer vi å skape eit godt samspel mellom dei ulike trinna på studiet. I løpet av året arrangerer linjeforeninga filmkveldar, festar, Åretur og sportslege arrangement.

Kontaktinformasjon: nucleuslinjeforening@gmail.com