MiT

Vi er linjeforeningen for Maskiningeniørstudiet ved NTNU.

Maskiningeniør i Trondheim (MiT) skal være en linjeforening som er driftsmessig og politisk uavhengig av NTNU. Alle administrative vedtak bestemmes av linjeforeningsstyret. MiT drives på frivillig basis av elevene ved bachelorstudiet Maskiningeniør, FT, NTNU.


Linjeforeningen har som oppgave:

  • Å ivareta studentenes fritidsinteresser og skape et godt sosialt miljø.
  • Å legge til rette for studentene et miljø som er faglig og sosialt, som inkluderer alle som ønsker å være en del av MiT.
  • Å bygge relasjoner mot næringslivet, slik at både bedriftene og elevene kan tjene på et godt samarbeid.
  • Være aktiv under fadderuka og sørge for at det nye kullet blir godt tatt i mot og inkludert i det sosiale på maskin. MiT skal være et bindeledd mellom de forskjellige årskullene på maskin.

Kontaktinfo:
Gøran Sildnes Gedde-Dahl
E-post: leder@mit.teknikersamfunn.no
Tlf: 94872321