Elektra

Elektra er linjeforeningen for elektroingeniørene ved IEE, NTNU.

Elektra ble stiftet 29.03.2007 for å ivareta studentenes fritidsinteresser og skape et godt faglig og sosialt miljø. Dette arbeider vi mot ved å arrangere sosiale arrangementer, videreutvikle verkstedet og lage verkstedprosjekter for alle nivåer. Alle studenter ved Program for elektrofag ved NTNU kan melde seg inn som medlem i linjeforeningen. Ved framlegging av skriftlig søknad til styret, kan øvrige personer søke om medlemskap.

 

For mer info kontakt: leder@elektra.io eller gå inn på vår nettside Elektra.io