Valg av møteleder i TTS

TTS arrangerer valg av ny møteleder 25. april 2019.

Møteleder har som hovedansvar å kalle inn, og styre ordet under TTS-møter, og er også foreningens daglig leder.

Det er ingen formelle krav til møteleder, men det er selvfølgelig en bonus at møteleder er komfortabel som ordstyrer, og har kjennskap til hvordan en linjeforening opererer.

Ta kontakt om du ønsker å stille til valg, eller bare ønsker å lære mer.

Møteleders plikter ansvar, og hvordan møteleder velges er styrt av TTS sine vedtekter:

Facebook event: HER