TTS – Generalforsamlingen 2019

Kjære medlemmer og medlemsforeninger av Trondheim Teknikersamfunn,

Trondheim Teknikersamfunn (TTS) kaller med dette inn til generalforsamling torsdag 28. mars, med møtestart klokken 16:30. Det oppfordres til å møte i god tid. Møtet finner sted i på A123, E-bygget, Arkitekt Christies gate 12.

Generalforsamlingen er TTS sin høyeste myndighet, og her har hver av medlemsforeningene et gitt antall delegater bestemt av foreningens antall medlemmer. Fordelingsnøkkelen står i vedtektene. Delegatene må møte med skriftlig fullmakt fra sine representative styrer. Alle øvrige medlemmer av TTS har møterett på generalforsamlingen.

Saker fra medlemsforeningene sendes til leder@teknikersamfunn.no.
Utfyllende sakspapirer ettersendes innen 21. mars, innen fristen på én uke.

Alle sakspapirer finner du HER

TTS sine vedtekter er nedfelt HER

Vi oppfordrer alle medlemmer av TTS til å møte.
Vel møtt!