Teknologistudentenes Karrieredag 2017

Velkommen til Teknologistudentenes Karrieredag 2017!

På denne dagen skal vi skape en arena i det nye Teknologibygget på Kalvskinnet, hvor du som student kan knytte bekjentskap med bedriftene som er interessert i deg og din studieretning!

Bedriftene vil stå klare på stand for å møte deg, og et utvalg av bedriftene vil også kjøre korte bedriftspresentasjoner gjennom dagen. Denne dagen er tilrettelagt slik at studentene kan bli bedre kjent med jobbmarkedet og karrieremuligheter hos de aktuelle bedriftene.
Årets hovedsponsorer er GK, Aalborg Universitet og Statoil.

På kveldstid vil det bli arrangert en bankett, der også flere av bedriftene vil delta. På denne kvelden vil vi få storfint besøk!
Event for bankett:
https://www.facebook.com/events/793164087512315/?fref=ts

Vi i TTS Bedrift håper å se deg denne dagen! Velkommen!

——
Mer info kommer fortløpende, både her og på vår hjemmesidewww.tkdntnu.no