Forfatter: Joakim Solheim

TTS Valget 2018

TTS Valget 2018

Her er ligger alle stillingene som det skal velges til den 14. November 19:00 (A001, Kalvskinnet). Har du noen spørsmål er det bare å kontakte Adrian Heyerdahl, enten på Facebook eller mail.

Facebook: https://www.facebook.com/adrian.heyerdahl

Mail: leder@teknikersamfunn.no

 

TTS Arbeidsutvalget:

 

Leder er den øverste leder for TTS drift og representasjon. Leder har signaturrett på vegne av TTS. Vedkommende skal:

 • være ansvarlig for den daglige driften av TTS og TTS AU,
 • lede TTS sitt arbeid så det kan bli utført på best mulig måte,
 • lede AU møtene og styremøtene,
 • representere og fungere som talsperson for TTS utad,
 • ha hovedansvar for AU og styrets arbeid,
 • ha ansvar at AU fungerer sammen,
 • ha ansvaret for økonomien sammen med generalsekretær, og
 • ha ansvar for Brønnøysundregistrene sammen med generalsekretær.

 

Nestleder er leders stedfortreder, men er primært ordstyrer i styremøtene. Vedkommende skal:

 • ha ansvar for at AU fungerer sammen med leder,
 • styre ordet ved leders fratreden eller fravær i TTS,
 • fungere som leder i lederens fravær, og
 • hjelpe leder i sitt arbeid.

 

Generalsekretær er den øverste organisatoriske lederen og står primært for interndrift i TTS. Generalsekretær har signaturrett på vegne av TTS i økonomiske saker. Vedkommende skal:

 • ha ansvar at TTS fungerer sammen med leder,
 • lage og presentere budsjett,
 • føre og presentere regnskap,
 • fungere som leder i leders og nestleders fravær,
 • fungere som ordstyrer i TTS i nestleders fravær,
 • ha ansvaret for økonomien sammen med leder, og
 • ha ansvar for brønnøysundregisteret sammen med leder.

 

Medieansvarlig. Vedkommende skal:

 • ha ansvar for medietenkning rundt TTS, dette inkluderer alle sosiale plattformer,
 • ha ansvar for TTS sine veggaviser, plakater, stands osv. ,
 • drive all direkte kommunikasjon mellom medlemmer og TTS,
 • drive kampanjer for å promotere TTS og arrangementer, og
 • lede eventuelle komiteer som jobber for disse formålene.

 

Sosialansvarlig er ansvarlig for TTS sine aktiviteter og arrangementer. Vedkommende skal:

 • ha ansvar for TTS sitt arrangement arbeid sammen med leder, og
 • lede eventuelle komiteer som jobber for disse formålene.

 

Undergruppeansvarlig er ansvarlig for hvordan undergruppene drives. Vedkommende skal:

 • holde økonomisk, arbeids og vedtektstilsyn over undergruppene sammen med kontrollansvarlig,
 • delta på alle møter undergruppene arrangerer, og
 • hjelpe undergruppene i deres arbeid.

 

Kontrollansvarlig er den nest øverste organisatoriske lederen som holder orden i rekkene og passer på at TTS og AU jobber ansvarlig. Vedkommende skal:

 • holde økonomisk, arbeids og vedtektstilsyn over TTS, AU og undergruppene,
 • utføre AU valget, og andre valg, og tilse at de er demokratisk gjennomført,
 • ha jevnlige møter med undergruppene og med generalsekretær, og
 • fungere som organisasjonsansvarlig i generalsekretær sitt fravær.

 

TTS Bedrift:

 

Leder:

 • Ha tett kontakt med leder i AU.
 • Har ansvar for at studenter møter relevante bedrifter gjennom Karrieredagen og bedriftspresentasjoner.
 • Sørger for at det holdes møter i TTS Bedrift sitt styret og setter opp saksliste til dette.

 

Nestleder:

 • Stedfortreder i leders fravær.
 • Sender ut innkallinger til møter i TTS Bedrift.
 • Skriver og sender ut referat i TTS Bedrift.
 • Jobbe med tildelte oppgaver.

 

Økonomiansvarlig:

 • Ansvar for å sette opp budsjett og føre regnskap for Karrieredagen og bedriftspresentasjoner.
 • Ansvar for fakturering av bedrifter.
 • Ansvar for å etablere betalingsmuligheter for kurs, bankett og lignende.

 

Markedsansvarlig:

 • Har ansvaret for å markedsføre TTS Bedrift mot studenter.
 • Har ansvaret for sosiale medier og hjemmeside.
 • Jobber med rekruttering av nye personer til TTS Bedrift.

 

Logistikkansvarlig:

 • Overordnet ansvar for booking av bedriftspresentasjoner.
 • Har det overordnede ansvaret for bedriftskomitèen.
 • Har hovedansvar for messeområdet under Karrieredagen.
 • Lage standkart og koordinere bedriftenes standområder til Karrieredagen.

 

Eventansvarlig:

 • Har ansvar for å sette opp relevante kurs til medlemmene.
 • Har ansvar for programmet på og rundt Karrieredagen (dette innebærer foredrag, kurs og lignende).
 • Har ansvar for å arrangere bankett etter Karrieredagen

 

Bedriftskomitè (5stk):

 • Skal kontakte relevante bedrifter til både Karrieredagen og bedriftpresentasjoner.
 • Skal følge opp den enkelte bedrift de har gjort avtale med.

 

TTS Makerspace:

 

Verkstedansvarlig/Nesteleder:

 • Holde orden på verkstedet/verktøy/ryddig på verkstedet
 • Bistå med kunnskap om verktøyene Makerspace har, Bl.a sveising, sying, trearbeid, 3D-printing og Solidworks.
 • Svare på spørsmål rettet til Makerspaces Facebook-side og ellers svare på spørsmål. -Vurdere hva som skal printest på 3D-printer
 • Drifte verkstedet, inkluderer å sortere og skape orden på verkstedet
 • Holde kurs. Bl.a Sveisekurs, Solidworks, Excell, Photoshop eller annet du er god på -Hjelpe til der det trengs
 • Hjelpe leder med oppgaver når det trengs
 • Leder sin høyrehånd

 

PR-ansvarlig:

 • Holde siden til Makerspace under oppsyn, holde orden
 • Spre skaperåndens budskap
 • Sørge for at vi opprettholder siden med nye prosjekt og relevante artikler -Bidra til å skape et bra miljø både innad og utad Makerspace
Norges største online karrieremesse

Norges største online karrieremesse

Vil du delta på Norges største online karrieremesse? 27 April har du muligheten! Gå tilwww.jobbmesse.no

Her treffer du selskaper som Microsoft, Visma, Skanska, EY(kjent som Ernst & Young), Capgemini, Hafslund, Cisco, Crayon, NHO mm. Over 30 utstillere søker nettopp deg! Registrer deg i dag helt gratis.

27. April 2017 kan du møte mange store og spennende bedrifter, hvor du treffer beslutningstakerne direkte, noe som er unikt i messe-sammenheng. Dette er derfor en helt unik sjanse for å få jobb og til å markedsføre seg selv!

Registrere deg i dag og opprett en brukerprofil på www.jobbmesse.noog klikk delta på karrieremesse 2017.Først 11 april 2017 vil man kunne besøke messeområdet og se alle nye deltakende selskaper.

Hvordan registrerer jeg meg?

For å delta på jobbmessen kan du enkelt logge deg inn med Facebook eller Linkedin, eller du kan registrere deg ved å følge disse trinnene:

Gå til www.jobbmesse.no

Klikk på besøkende. Hvis du ser registreringsskjemaet, fyller du ut navn, e-postadresse, passord, fødselsdato og kjønn. Hvis du ikke ser skjemaet, klikker du på Registrer deg, og fyller deretter ut skjemaet.

Klikk på Registrer deg. Husk å sjekke spam eller søppelpost om ikke meldingen dukker opp i innboksen og merk vår melding som ikke søppelpost.

For å fullføre opprettingen av kontoen må du bekrefte e-postadressen din.

Det er både gratis og enkelt å delta. Last opp egen CV eller fyll ut CV mal på siden.

Hva skjer etter at jeg har registrert meg som bruker?

Når profil er opprettet gå til ikonet jobbmesser og klikk delta på Karrieremesse. Det er viktig at du verifiserer din profil, blant annet for å kunne delta på intervju. Alle verifiserte brukere vil få en sms dagen før messen holdes. Du er ikke forpliktet til å verifisere deg, men det øker sjansen din til å få jobb.

Fra og med 11.april 2017 kl. 12:00 og helt frem til Karrieremesse går av stabelen 27. april, vil utstillerområdet være tilgjengelig på jobbmesse.no og du som registrert bruker vil kunne gå inn, se på messeområdet og ikke minst lese mer om våre spennende utstillere.

Hva skjer på messedagen?

27. april går startskuddet for Karrieremesse og alle våre utstillere vil være LIVE på messen fra kl. 10.00-15:00 for å treffe nettopp deg online.

Det eneste du trenger å gjøre er å logge deg på en PC. For å få best utnyttelse av løsningen anbefaler vi deg å bruke nettlesere som Chrome, Firefox eller Opera da de støtter video intervju.

Når du har opprettet en profil vil alle selskapene kunne besøke profilen din. Selv etter at messen er ferdig vil du kunne bruke profilen til kommunisere med kontaktene dine eller aktuelle bedrifter.

Lykke til 🙂

Eksamensboost

Eksamensboost

Føler du deg allerede stresset og usikker på hvordan du skal planlegge eksamensperioden? Fortvil ikke, for her kommer redningen. Sit arrangerer eksamensboost som skal hjelpe deg til å senke skuldrene og gi gode råd til hvordan du kan planlegge eksamenperioden din.

Torsdag 27. april kl.09:00-10:30 på Gløshaugen, S5 (stripa)
Fredag 5.mai kl. 09:00 – 10:30 på Prinsen kino, sal 2

Dette er blant annet temaene som vil bli snakket om:

 • Stressmestring
 • Søvn
 • Lese- og eksamenstips
 • Konsentrasjon
 • Motivasjon

Det vil være muligheter for å snakke med helsesøstre, rådgivere og studentprester etterpå, om det er ønskelig.

Dette arrangementet er GRATIS

Ingen gratis lunsj for gutta

Ingen gratis lunsj for gutta

Martine får gratis lunsj og mattehjelp. Det gjør ikke Bartosz. Er det urettferdig?

Prosjektet Jenter og teknologi skal sørge for at færre jenter faller fra teknologistudier på Kalvskinnet. Studentene er uenige om hvorvidt tiltaket kan regnes som ekskludering av guttene eller ikke.

Hva mener du?

Les mer om saken her: https://dusken.no/artikkel/26769/ingen-gratis-lunsj-for-gutta/

 

Fra A-høyskole til B-universitet?

Fra A-høyskole til B-universitet?

«Jeg skulle ønske våre politikere på nytt «frøs» fusjonsfeberen som går over landet. Mangfoldet i universitets- og høyskolesektoren kan være i ferd med å forvitre.»
– Elisabeth Gording Stang

Det er flere som uttrykker bekymring angående fusjonering og presset om å bli et samlet Universitet. Her stilles det spesielt spørsmål om en slik fusjonering vil påvirke studentene, og ikke minst deres akademiske økosystem. Går høyere utdanning i Norge den riktige veien?

http://http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Jeg-frykter-at-studentene-vil-lide-mest-under-fusjonsfeberen-som-gar-over-landet–Elisabeth-Gording-Stang-614894b.html#&gid=1&pid=1