Kontaktpersoner

Inger-Lise Aaland Seterdal

Sosialansvarlig

Martin Koen Hongset

Leder

Carl-Frederik Davidsen

Økonomiansvarlig

Karoline Kjøle Olsen

PR-ansvarlig

Joakim Solheim

Studentpolitisk ansvarlig